hasło do menu ustaw…
 
Notifications 
Cle­ar all 

[Zamknię­te] hasło do menu usta­wień falownika

(@oskar1986)
Nowy użyt­kow­nik

cześć

pró­bu­ję wejść w usta­wie­nia falow­ni­ka (T8 g3) i pyta o hasło 4 cyfry.… jest jakieś standardowe ?

Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 08/10/2022 6:34 pm 
DamianStepien
(@damianstepien)
Mem­ber Admin

Dzień dobry,
W nowej wer­sji opro­gra­mo­wa­nia po wej­ściu w usta­wie­nia, nale­ży podać hasło: “3210”.

Opu­bli­ko­wa­ny : 28/10/2022 10:05 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro