Notifications 
Cle­ar all 

Foxess clo­ud

(@enek2007o2-pl)
Nowy użyt­kow­nik

Witam dla­cze­go nie mogę zalo­go­wać się do apli­ka­cji foxess clo­ud błąd użyt­kow­ni­ka i hasło, na pew­no są dobre 

 

1682923603-Screenshot_2023-04-30-08-41-38-65_8e6f52239f4dc04be92d9657a7249325.jpg
Cytat
Roz­po­czę­cie tema­tu Opu­bli­ko­wa­ny : 01/05/2023 8:46 am 
JaroslawRektor
(@jaroslawrektor)
Mem­ber Admin

Witam ser­decz­nie.

Logi­nem nie może być ema­il. Tutaj jest błąd.

Pro­szę o kon­takt z ser­wi­sem w celu przy­po­mnie­nia logi­nu na ser­wis@fox-ess.pro.

Pro­szę przy­go­to­wać numer seryj­ny dataloggera.

Odpo­wiedzCytat
Opu­bli­ko­wa­ny : 05/06/2023 10:59 am 
Sha­re:

FoxESS Pol­ska Sp. z o.o.
ul. Konar­skie­go 18C
44–100 Gli­wi­ce

Tele­fon:
+48 727 012 921

Ema­il:
info@fox-ess.pro